GÖDÖLLŐ – SZÉKESFEHÉRVÁR – BALATON – TATA – KOMÁRNO

GÖDÖLLŐ – SZÉKESFEHÉRVÁR – BALATON – TATA – KOMÁRNO

20. – 21. máj 2017

 

Program zájazdu:

 

1. deň:                Odchod zo Zvolena v skorých ranných hodinách. Cesta územím Slovenska, Maďarska. V dopoludňajších hodinách príchod do Gödöllő (Jedľovo). Návšteva jedného z najpozoruhodnejších barokových komplexov 18. storočia, zámku rodu Grassalkovich.  Po prehliadke presun do  Székesfehérváru (Stoličný Belehrad), kde podľa legendy knieža Arpád založil svoj rod. V minulosti sa tu konali korunovácie uhorských kráľov. Prehliadka pozostatkov korunovačnej baziliky, sarkofágu s ostatkami uhorského kráľa sv. Štefana a na záver prehliadka atrakcie mesta  Bory Vár.  V popoludňajších hodinách cesta k Balatonu, vyhliadková plavba po jazere. Vo večerných hodinách ubytovanie, nocľah v blízkosti Balatonu.

 

2. deň:                Po raňajkách presun do starobylého mesta Tata, mesta jazier, prameňov a kanálov.   Návšteva neogotického Starého hradu (múzeum Domokosa Kuny – expozície archeologických pozostatkov z rímskeho obdobia a expozícia s prácami remeselníkov). Po prehliadke pokračovanie v spoznávaní mestečka – Eszterházyho kaštieľ, Kapucínsky kostol, Zvonica…V poludňajších hodinách presun do Komárna, kde sa nachádza Komárňanská pevnosť, ktorá je najväčším pevnostným systémom rakúsko-uhorskej monarchie. Prehliadka pevnosti a historického jadra mesta – Nádvorie Európy (domy predstavujúce typickú architektúru 45 európskych krajín a regiónov), pamätník Móra Jókaiho, Dôstojnícky pavilón…. V podvečerných hodinách opustenie mesta, spiatočná cesta. Príchod do Zvolena vo večerných hodinách.

 

 

 

Cena zájazdu / osoba:     89,- EUR  (pri plne obsadenom autobuse)

 

 

 

Služby CK zahrnuté v cene zájazdu :

Doprava :  luxusným zájazdovým  autobusom ( DVD prehrávač, audio, bufet, WC a pod.)

Ubytovanie : 1 x jednoduchý hotel alebo penzión

Strava: 1 x raňajky na ubytovaní

Iné : sprievodca – zástupca CK, poistenie CK proti insolventnosti v zmysle zák. č. 281/2001. Zb. z., DPH

 

 

Cena zájazdu nezahrňuje ceny vstupov.

 

Cena a služby zájazdu sú garantované pri nezmenenom kurze a zákonných podmienkach platných v čase vydania programu. (Október  2016).

Poistenie  nie je zahrnuté v cene. CK môže sprostredkovať „Komplexné cestovné poistenie pre účastníkov  zájazdov a pobytov“ realizované cez ALLIANZ, Slovenskú poisťovňu a.s. Poistná suma za deň / osoba = 2,09 €.

Storno podmienky cestovnej kancelárie a podmienky poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu .

 

Zmena programu vyhradená!

Pridaj komentár