ANGLICKO – ŠKÓTSKO

V programe 10 dňového zájazdu je prehliadka miest Corbridge, Jedburgh, Edinburgh, Perth, Aberdeen, Inverness a Glasgow.

Cena zájazdu od 609,-


V cene zájazdu je zahrnuté : doprava, trajekt  Hull – Rotterdam a späť, 2 X ubytovanie v 4 posteľových kajutách, ubytovanie v turistických hoteloch, 5 x ubytovanie v hosteloch, sprievodca CK, DPH.

Termíny: po celý rok